Fundacja Historyczna Lotnictwa PolskiegoO Fundacji

Statut Fundacji

Cele działania Fundacji
Organy Fundacji

Kontakt

Lista Krzystka

Fundacja Historyczna Lotnictwa
Polskiego kontynuuje pracę
Anny i Tadeusza Krzystek
nad spisem personelu
Polskich Sił Powietrznych
w Wielkiej Brytanii w latach
1940-1947.

Zapomniani bohaterowie

Staraniem Fundacji oraz
Wydawnictwa Gretza ukazała
się kolejna książka z serii
"Zapomniani Bohaterowie"
tym razem poświęcona
mjr. pil. Karolowi Pniakowi,
dowódcy 308 Dywizjonu
Myśliwskiego.

Poprzednie edycje konferencji popularno-naukowych z cyklu "Historia skrzydłami malowana" organizowanych w Koszalinie spodobały się jej uczestnikom. Nowo przyjęta formuła usprawniła znacząco ich przebieg. Niniejszym ogłaszamy więc warunki uczestnictwa w dwudniowej konferencji popularno-naukowej pt. "Przez ciernie do gwiazd – Rzecz o edukacji lotniczej", która odbędzie się w dniach 4–5 czerwca 2016 r. w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Współorganizatorami konferencji są Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego, Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie oraz Koszalińska Biblioteka Publiczna.

Celem konferencji jest popularyzowanie historii lotnictwa ze szczególnym uwzględnieniem historii lotnictwa polskiego. Tytuł konferencji "Przez ciernie do gwiazd – Rzecz o edukacji lotniczej" to szeroko pojęty temat zadany i tematyczne referaty wezmą udział w konkursie, którego zwycięzcę wyłoni anonimowe głosowanie uczestników konferencji. Na zwycięskiego prelegenta czekają nagrody. Prelekcja nie może przekraczać 20 minut. Referaty dłuższe nie będą oceniane i automatycznie tracą możliwość wzięcia udziału w konkursie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia liczby prelegentów ze względu na ramy czasowe związane z wynajęciem sali konferencyjnej. Oczywiście przewidziane są również "atrakcje pozakonferenyjne", tak dla prelegentów, jak i dla słuchaczy.

Zgłoszenie uczestnictwa

Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane o przesłanie zgłoszenia udziału w konferencji na adres: Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego, skr. poczt. 51, 04-520 Warszawa lub na adres e-mail: konferencja@fhlp.org w terminie do 15 kwietnia 2016 r. Przesłanie zgłoszenia jest warunkiem uczestnictwa w konferencji oraz jest niezbędne do przygotowania miejsc noclegowych oraz planu obrad plenarnych, który zostanie przesłany uczestnikom do końca maja 2016 r. jako finalny komunikat organizatorów konferencji.

Formularze zgłoszenia udziału w konferencji można pobrać tutaj:

Formularz zgłoszenia artykułu

Karta zgłoszenia udziału w konferencji

Referaty

Referaty nie będą recenzowane i po obróbce redakcyjnej zostaną opublikowane w książce, którą otrzyma każdy prelegent. Pozostali uczestnicy konferencji będą mieli okazję zakupu tego wydawnictwa okolicznościowego na preferencyjnych warunkach. Prosimy o przesłanie tekstów referatów w formie drukowanej oraz w wersji elektronicznej, do 30 kwietnia 2015 r. wraz z formularzem zgłoszenia artykułu.
Gapa

W pierwszym kwartale 2012 roku na krajowym rynku wydawniczym pojawiło się nowe czasopismo poświęcone historii polskiego lotnictwa. Jest ono skierowane do Czytelników interesujących się zarówno lotnictwem wojskowym jak i cywilnym od początków   XX   wieku.   Będziemy   w   nim
relacjonować bieżące wydarzenia upamiętniające Polskie Skrzydła. Nie zapomnimy też o ludziach zasłużonych dla rozwoju polskiego lotnictwa jak i związanej z nim myśli technicznej. Więcej na temat "Gapy", tego jaka jest, jak wygląda i gdzie ją można kupić znajdziesz tutaj .


Wspólnie z 23 Bazą Lotnictwa Taktycznego z Mińska Mazowieckiego, prowadzimy projekt „Warszawscy Kosynierzy”, służący upamiętnieniu blisko 100-letnich tradycji Eskadry Kościuszkowskiej, która powstała u zarania lotnictwa wojskowego Rzeczypospolitej, a od dwóch dekad jej naddźwiękowe myśliwce MiG-29 strzegą nieba nad Polską i Europą.
W większości naszych projektów współpracujemy ściśle z Grupą Historyczną Lotnictwa Polskiego, która zajmuje się rekonstrukcją realiów życia i służby Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie, wykorzystując w tym celu oryginalne elementy umundurowania i wyposażenia, w tym również historyczne samoloty pozostające w stanie zdatnym do lotu.Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego © 2010-2016
ul. Korkowa 134, 04-549 Warszawa, KRS 0000367234, NIP 952-209-91-66
Bank BNP Paribas 05 1600 1374 1843 0846 0000 0001