Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego

O Fundacji

Statut Fundacji

Cele działania Fundacji
Organy Fundacji

Kontakt

Lista Krzystka

Fundacja Historyczna Lotnictwa
Polskiego kontynuuje pracę
Anny i Tadeusza Krzystek
nad spisem personelu
Polskich Sił Powietrznych
w Wielkiej Brytanii w latach
1940-1947.

Zapomniani bohaterowie

Staraniem Fundacji oraz
Wydawnictwa Gretza ukazała
się kolejna książka z serii
"Zapomniani Bohaterowie"
tym razem poświęcona
mjr. pil. Karolowi Pniakowi,
dowódcy 308 Dywizjonu
Myśliwskiego.
W 1998 r. na zebraniu Komisji Historycznej Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii, które odbywało się pod przewodnictwem gen. dypl. pil. Tadeusza Andersza, na propozycję płk. pil. Stanisława Wandzilaka postanowiono przy- gotować pełny wykaz personelu Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Płk Wandzilak uzyskał wcześniej zapewnienie brytyjskiego  Ministry  of  Defence   Record


Office (RAF) w Hayes na udostępnienie Stowarzyszeniu czterech ksiąg spisu imiennego polskiego personelu wszystkich stopni zapisanych w kolejności numerów ewidencyjnych RAF. W wyniku dalszej dyskusji propozycję płk. Wandzilaka przyjęto, a na osobę, która miała się podjąć przepisania na komputerze ponad 17.000 nazwisk wybrano Annę Krzystek. Udostępnione przez Brytyjczyków księgi były sporządzone odręcznie, różnym charakterem pisma, często trudnym do odczytania.

Praca Ani Krzystek trwała prawie cztery lata. Dopiero w 2002 r., po wielu próbach uporządkowania alfabetycznego i skreślenia powtarzających się nazwisk z tymi samymi datami urodzenia, zapisanymi jednak pod różnymi numerami ewidencyjnymi, można było ustalić możliwie dokładną liczbę polskich lotników służących podczas wojny w Wielkiej Brytanii. Liczba ta została zmniejszona z początkowych 17.600 do 16.868. Dzięki pomocy dyrektor polskiej sekcji MoD w Hayes, pani J. Hawran i zaangażowaniu podległego jej polskiego personelu Ania mogła wprowadzić do maszynopisu brakujące dane: stopień polski i angielski oraz specjalność poszczególnych lotników. Końcową pracę, za wiedzą Komisji Historycznej Stowarzyszenia, Tadeusz Krzystek wydrukował w formie wykazu imiennego personelu Polskich Sił Powietrznych. W 2003 r. kilka egzemplarzy przywiózł ze sobą do Warszawy na Światowy Zjazd Lotników Polskich, gdzie wykaz wzbudził wielkie zainteresowanie wśród uczestników Zjazdu. Wobec tego postanowił rozszerzyć dotychczasową jego wersję poprzez dodanie przy każdym nazwisku informacji o miejscu lub kraju osiedlenia się danego lotnika po 1947 r. oraz informacji o dacie zgonu i miejscu pochówku, jeżeli te były znane. Przy uzupełnianiu wykazu pomocną była kartoteka lotników polskich zachowana w biurze Stowarzyszenia w Londynie oraz wgląd do innych, już wcześniej publikowanych źródeł.

Będąc już na emeryturze, w zacisznym miejscu Penrhos w Północnej Walii, Tadeusz Krzystek z pasją poświęcił cały swój wolny czas, nieraz do późnych godzin nocnych, szperając w książkach. Tutaj żyjąc w spokoju zakończył swą pracę ”Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii w latach 1940-1947”.

Powyższy tekst pierwotnie został napisany w pierwszej osobie przez Tadeusza Krzystka i opublikowany w 3 numerze "Gapy" z okazji trzeciego już wydania "Polskich Sił Powietrznych", które ukazało się w sierpniu 2012 r. staraniem wydawnictwa Stratus. Tadeusz Krzystek zmarł w Penrhos 18 lutego 2013 r. Jego prochy zostały złożone na Cmentarzu Lotników Polskich w Newark. Za zgodą Anny Krzystek Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego kontynuuje prace nad "Listą Krzystka", która jest dostępna pod adresem listakrzystka.pl.

Tadeusz Krzystek był członkiem Rady Honorowej Fundacji Historycznej Lotnictwa Polskiego. Jego biografię można przeczytać tutajFundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego © 2010-2017
ul. Korkowa 134, 04-549 Warszawa, KRS 0000367234, NIP 952-209-91-66
Bank BNP Paribas 05 1600 1374 1843 0846 0000 0001